Gotlands läns hemslöjdsförening

Hemslöjden på Gotland har uppdraget att förmedla kunskap och kulturarv vidare.

Föreningen arbetar för ett aktivt medlemsinflytande med sockenombud och tingsombud över hela ön. Varje år bjuder vi in till stick- och täljgille den 2:a januari.
På grund av rådande restriktioner har beslut fattats att ställa in stick- och täljgille 2021.

Hemslöjdens samlingar är deponerade på Gotlands museums magasin Visborg. På digitalt museum finns en del av föreningens samling. Där hittar du också slöjd från andra delar av Sverige.
banners_hemsida_gotland_3

Museibutiken på Fornsalen har hand om material till Gotlandsdräkten. Butiksansvarig är Maria Annerud som kan nås på telefon 0498-29 27 45 eller mejl maria.annerud@gotlandsmuseum.se.

Slöjd- och formkonsulenterna når du via deras webbsida eller på Facebook.

Stickakademin träffas första lördagen i månaden (med uppehåll för sommaren)
kl.10-13 i Studiefrämjandets lokal, Mejerigatan 1, 621 45 Visby.
Vill du vara med i Stickakademin? Kontakta  Kristina Söderström tel. 070 726 81 80 eller
Gunilla Ingelman Wernberg tel. 072 504 20 91.

Lapptäcksakademin träffas var tredje fredag kl.10-14 i Arbetarrörelsens hus, Stenhuggaren.
Vill du gå med så kontakta Kerstin Widell tel. 070-712 95 98 eller Eva Ginzel tel. 27 01 06

Stickmaskinsakademin är den yngsta akademin. Kontaktperson Madeleine Berg info@engsull.se

Följ oss:
Gotlands läns Hemslöjdsförening på Facebook
hemslojdenpagotland på Instagram