Gotlands läns hemslöjdsförening

Gotlands läns Hemslöjdsförening har en bred utställningsverksamhet, många kurser – både korta och långa, föreläsningar inom olika ämnen, arrangerar caféer, workshops och nätverkar på flera sätt. Sommarsymposier med olika tema anordnas de flesta år.

Föreningen har en stor resurs i Langska huset på Kopparsviksgatan i Visby. Där träffas slöjdare regelbundet, både i friare former och i några av de olika akademierna som samlar intresserade av knyppling, lapptäcken, skinnsömnad, broderi, stickning och tovning. Husets utställningslokal ger goda möjligheter till slöjdare att visa upp sina alster.

Hemslöjden på Gotland har uppdraget att förmedla kunskap och kulturarv vidare. Slöjdklubben och Skapande skola är några användbara redskap i detta arbete. Föreningen bistår även med hjälp och stöd till andra studerande, både direkt genom våra kunniga konsulenter men också med vårt bibliotek och våra samlingar.

Föreningen arbetar för ett aktivt medlemsinflytande med sockenombud och tingsombud över hela ön. Varje år bjuder vi in till stick- och täljgille och vi deltar i Kultur i natten (i oktober). Föreningens nära samarbete med våra slöjdkonsulenter (i textil slöjd och hårdslöjd) är centralt för kompetens och inspiration för våra medlemmar.

Möjlighet att ansöka om stipendium!
Styrelsen för stiftelsen Landshövdingskans Anna Nylanders belöningsfond har beslutat att upplösa stiftelsen och dela ut kvarvarande kapital enligt stiftarens intentioner. Styrelsen består av representanter från Länsstyrelsen i Gotlands län samt Gotlands läns hemslöjdsförening.
Vem kan ansöka?
Stipendierna är avsedda för beredande av högre utbildning i gotländsk hemslöjd. Stipendierna ska tillfalla ”två kvinnor som visat sig besitta särskild skicklighet i vävning eller annan framställning av gotländska hemslöjdsalster”. Är du kvinna med anknytning till Gotland och vill ansöka om utdelning från fonden ber vi dig att sända in din ansökan med beskrivning av din skicklighet i vävning eller annan framställning inom textil. Beskriv också vilken slags utbildning du vill använda fondens medel till.
Ansökan ska skickas senast den 15 april 2018 till:
Gotlands läns hemslöjdsförening, Kopparsviksgatan 7, 621 58 Visby.
Upplysningar om stipendiet
Barbro Hejdenberg Ronsten, Gotlands läns hemslöjdsförening. Telefon: 070-326 80 42.

Återkommande aktiviteter  under våren:

Stickakademin träffas kl.10-13 i Langska huset lördagarna 13/1, 3/2, 3/3, 7/4 och 5/5.
Vill du vara med i Stickakademin? Kontakta  Kristina Söderström tel. 070 726 81 80 eller
Gunilla Ingelman Wernberg tel. 072 504 20 91.

Lapptäcksakademin träffas fredagar kl.10-14 i Arbetarrörelsens hus.
Vill du gå med så kontakta Kerstin Widell tel. 26 20 81 eller Eva Ginzel tel. 27 01 06

Stickmaskinsakademin träffas regelbundet i Langska huset.
Yngsta akademin som nyligen startat. Kontaktperson Madeleine Berg info@engsull.se

banners_hemsida_gotland_3