Gotlands läns hemslöjdsförening

Gotlands läns Hemslöjdsförening har en bred utställningsverksamhet, många kurser – både korta och långa, föreläsningar inom olika ämnen, arrangerar caféer, workshops och nätverkar på flera sätt. Sommarsymposier med olika tema anordnas de flesta år.

Föreningen har en stor resurs i Langska huset på Kopparsviksgatan i Visby. Där träffas slöjdare regelbundet, både i friare former och i några av de olika akademierna som samlar intresserade av knyppling, lapptäcken, skinnsömnad, broderi, stickning och tovning. Husets utställningslokal ger goda möjligheter till slöjdare att visa upp sina alster.

Hemslöjden på Gotland har uppdraget att förmedla kunskap och kulturarv vidare. Slöjdklubben och Skapande skola är några användbara redskap i detta arbete. Föreningen bistår även med hjälp och stöd till andra studerande, både direkt genom våra kunniga konsulenter men också med vårt bibliotek och våra samlingar.

Föreningen arbetar för ett aktivt medlemsinflytande med sockenombud och tingsombud över hela ön. Varje år bjuder vi in till stick- och täljgille och vi deltar i Kultur i natten (i oktober). Föreningens nära samarbete med våra slöjdkonsulenter (i textil slöjd och hårdslöjd) är centralt för kompetens och inspiration för våra medlemmar.

Ella Skoglunds Modellstipendium 2019
Med anledning av Ella Skoglunds bortgång delar Gotlands läns Hemslöjdsförening ut Ella Skoglunds modellstipendium även i år. Detta stipendium delas i vanliga fall ut vartannat år.

Stipendiet på 5 000:- söks av på Gotland verksam slöjdare eller konsthantverkare som
vill utveckla nya mönster och modeller. Det behövs ingen särskild anmälningsblankett.
Skriv och berätta om dig själv och vad du skulle vilja använda stipendiepengarna till. Komplettera gärna med skisser eller bilder.
Du kan sända in ansökan digitalt till hemslojdenpagotland@gmail.com eller med post till Kopparsviksgatan 7, 621 58 Visby
Ansökan ska vara oss tillhanda senast 1 mars! För mer information ring 0498-217160 eller kontakta oss på ovanstående mailadress.

Stickakademin träffas 12 januari, sen första lördagen i månaden, 2 februari, 2 mars, 6 april och 4 maj
kl.10-13 i Studiefrämjandets lokal, Mejerigatan 1, 621 45 Visby.
Vill du vara med i Stickakademin? Kontakta  Kristina Söderström tel. 070 726 81 80 eller
Gunilla Ingelman Wernberg tel. 072 504 20 91.

Lapptäcksakademin träffas fredagar kl.10-14 i Arbetarrörelsens hus.
Vill du gå med så kontakta Kerstin Widell tel. 26 20 81 eller Eva Ginzel tel. 27 01 06

Stickmaskinsakademin träffas regelbundet i Langska huset.
Yngsta akademin som nyligen startat. Kontaktperson Madeleine Berg info@engsull.se

banners_hemsida_gotland_3