Gotlands läns hemslöjdsförening

Hemslöjden på Gotland har uppdraget att förmedla kunskap och kulturarv vidare.

Föreningen arbetar för ett aktivt medlemsinflytande med sockenombud och tingsombud över hela ön. Varje år bjuder vi in till stick- och täljgille den 2:a januari.

Hemslöjdens samlingar är deponerade på Gotlands museums magasin Visborg. På digitalt museum finns en del av föreningens samling. Där hittar du också slöjd från andra delar av Sverige.

banners_hemsida_gotland_3

Museibutiken på Fornsalen har hand om material till Gotlandsdräkten. Butiksansvarig är Maria Annerud som kan nås på telefon 0498-29 27 45 eller mejl maria.annerud@gotlandsmuseum.se.

Slöjd- och formkonsulenterna når du via deras webbsida eller på Facebook.

Följ oss:
Gotlands läns Hemslöjdsförening på Facebook
hemslojdenpagotland på Instagram