Möt Ann Salomonson – garvargesäll

Garvaren Ann Salomonson är en av tio hantverkare som tar gesällbrev 2021. Här berättar hon mer om sitt hantverk, gesällprovet och sin syn på Hemslöjden som branschorganisation.

Garvaren Ann Salomonson är en av 2021 års gesäller

Visste du att Hemslöjden är branschorganisation för nio olika hantverksyrken? Det innebär att vi bedömer prov och avgör vilka som ska tilldelas mästar- eller gesällbrev. 

Att ta gesällbrev är en milstolpe i karriären för den som lyckas erhålla det. Det är ett internationellt bevis för omfattande yrkesskicklighet och hantverkskunnande.  

Garvaren Ann Salomonson är en av tio hantverkare som tar gesällbrev 2021. Så här svarar hon på Hemslöjdens frågor. 

 

Hur fastnade du för garvning och hur har intresset utvecklats? 

– Jag deltog på en fantastisk kurs i världsarvet Vega i Norge där jag fick lära mig att garva sälskinn på traditionellt vis av ett inuitiskt par från Kanada. Av kursdeltagarna fick jag veta att det fanns skinngarvningskurser på Bäckedals folkhögskola. Jag sökte mig dit och förkovrade mig. 

Vad skulle du säga är ditt signum som kännetecknar ditt hantverk? 

– Eftersom jag också är skinnslöjdare och i huvudsak använder renskinn så har det blivit ett antal barkgarvade renskinn genom åren, gärna lite kraftigare skinn. Jag är också väldigt förtjust i lakskinn

Varför var det viktigt för dig att ansöka om gesällbrev? 

– För mig personligen är gesällbrevet ett kvitto på att jag kan det här med traditionell skinngarvning. Det är också viktigt att äldre hantverkstraditioner uppmärksammas och premieras. 

 Vad fick du göra i ditt gesällprov? 

– I mitt arbetsprov ingick pälsberedning av får, mård, räv, bäver och säl som jag hade garvat med olika fetter och barker. Där ingick också prov på olika tekniker att sämskgarva ren och älg, samt barkgarvning av fiskskinn och avhårade renskinn. Förutom garvade skinn var ett av proverna en skål av förlimmad råhud. Arbetsprovet bestod av sammanlagt femton skinn, tror jag att det var. 

Vilket provmoment var svårast och varför? 

– Den förlimmade skålen. Jag har inte provat på det tidigare, så jag fick testa flera gånger innan jag fick till det. 

Vilket provmoment var roligast och varför? 

– De olika sämskskinnen. Jag hade bara gjort ett fåtal tidigare, mycket beroende på att jag inte använder det materialet i mitt slöjdande. Sämsk är en fantastisk skinnkvalitet som lämpar sig bäst för klädsömnad.
 

Hur ser du på dig och ditt hantverks framtid? 

– För egen del så kommer jag att försöka sprida kunskap om traditionell skinngarvning genom föredrag och kurser, och givetvis fortsätta att garva de skinn jag behöver i mitt slöjdande.  Att det nu finns möjlighet att ta gesäll- och mästarbrev tror jag kommer att resultera i att fler utbildar sig. 

Vad har du för förväntningar på Hemslöjden som branschorganisation? 

– Miljö och klimat står högt på det internationella samfundets dagordning. Jag tänker att ni genom att synliggöra och argumentera kan bidra till omställningen från användningen av krom till vegetabilier inom skinn- och läderindustrin. 

 

Mer om garvare Ann Salomonson 

Ann Salomonsons hemsida

Garvargesäller 2021