Workshop hos Ale Slöjdare: tova sittunderlag

Vill du tova ett eget sittunderlag? Vi träffas hos Ale Slöjdare den 11 oktober för att tova av färdigkardad ull.