Virkkurs

Lär dig smygmaskvirkning och hör ett föredrag om vikningens historia, skillnaderna mellan smygmaskvirkning och ”vanlig” virkning och om virkningens komplicerade ställning inom Hemslöjdsrörelsen. Smygmaskvirkning har historiskt använts inom allmogen till främst vantar men även till sjalar/hjärtvärmare. Smygmaskvirkning är en teknik som ger ett fint ganska tjockt resultat som påminner om tvåändstickat eller nålbundet och lämpar sig till vantar. De föremål som hittats från äldre tider är av ull och du virkar bäst med en lite annan typ av nål.

Ledare: Anna-Lisa Persson Hemslöjdskonsulent

Fika finns till självkostnadspris