Virkkurs

Lär dig smygmaskvirkning och hör ett föredrag om virkningens historia, skillnaderna mellan smygmaskvirkning och vanlig virkning och om virkningens komplicerade ställning inom hemslöjdsrörelsen. Smygmaskvirkning har historiskt använts inom allmogen till främst vantar men även till mössor och sjalar/hjärtvärmare. Smygmaskvirkning är en teknik som ger ett fint ganska tjockt resultat som påminner om tvåändstickat eller nålbundet och lämpar sig för vantar. De föremål som hittats från äldre tider är av ull och du virkar bäst med en lite annan typ av nål. Ledare: Hemslöjdskonsulent Anna-Lisa Persson