VERNISSAGE

Vernissage av utställningen

HISTORIA
HLIF THORISDOTTIR

Broderade och målade linjer bildar människogestalter, ansikten, hus och berg. Ett pussel av bilder sätts samman och berättar om yttre och inre landskap. En historia växer fram. Betraktaren inbjuds till en spegling av de egna levda erfarenheterna, till ett samtal i tystnad.

Hlif Thorisdottir tog masterexamen i textilkonst vid Högskolan för Design och Konsthantverk 2014. Sedan 2016 är hon bosatt i Östergötland och är nu verksam i Norrköping.