Vävstuga Mora Hemslöjdens Vänner

Trasmattor i vävstol

Vävstuga Mora Hemslöjdens Vänner

Vill du väva så kom till Kaplagården på torsdagar
kl.15-19 så får du veta mer, från 17 januari t o m 16 maj.

Du kan väva under våren: Våffelväv, rosengång, trasmatta, kuddvar i kypert, Morasjal, glesribs

Kontaktpersoner Karin Lübeck 070-603 48 47,
Anna-kerstin Österström 070-230 2562, Marina Wallin 070-617 16 42
och Lill Olsson 070-512 68 20.