Ull för livet

Ull för livet

Småskaligt inhemskt ullhantverk

Ull är ett fantastiskt material – inte minst inom slöjdområdet. Men hur tar vi vara på den ull som produceras? I Sverige handlar det om cirka 1200 ton ull per år, men bara 350 ton tas tillvara. All ull går att använda, men inte till allt. I utställningen Ull för livet presenteras småskaligt hantverk, som visar ullens alla fördelar och varierande användningsområden. Ullen i föremålen kommer från svenska får och garnerna är spunna på svenska spinnerier. Med utställningen, som är producerad av Sveriges textila hemslöjdskonsulenter och verksamhetsutvecklare, vill vi öka kunskapen om ull och också skapa samverkan, för att tillsammans lyfta ullnäringen i landet.

Under utställningstiden kan du prova på att slöjda med ull i olika former, på lördagsförmiddagar. Programmet hittar du här.