Tovning

Gästriklands Hemslöjdsförening anordnar kurs i tovning. Vi träffas fem söndagar och tovar med olika tekniker (våt-, nål- och nunotovning). Inga förkunskaper krävs.

Datum: 27 januari, 10 februari, 24 februari, 10 mars och 24 mars.

Tid: kl. 14-17

Plats: Bygården i Överhärde, Överhärdevägen 69.

Buss 91, hållplats Rörbergsvägen.

Pris: 725 kr för medlem och 925 kr för icke medlem

Material: egen ull (kardflor) eller kan köpas av kursledaren. Vid första kurstillfället informeras det om övrigt material. Tag med förkläde.

Anmälan: senast 4 januari till kursledare Margit Kristoffersson, telefon 070-327 86 68 eller via e-post margitk.se@gmail.com.

Betalning: Senast 7 januari till Gästriklands Hemslöjdsförening, pg 93 87 07-7

Arrangör: Gästriklands Hemslöjdsförening i samarbete med Hemslöjdens kurser.

 

VÄLKOMMEN MED DIN ANMÄLAN!