Tenntrådsbroderi

Vi gör armband med tenntrådsbroderi. Gun och Friederike visar hur man gör. Eftersom vi måste beställa armbandskitten, vill vi att du anmäler dig till Friederike Asplund senast 6 september. tel. 0708 455545 eller friederike@hotmail.com