Studiebesök

Vi åker till Borås museum för att se på vandringsutställningen ÄLSKADE KORG-

Museet ligger i Ramnaparken så vi får samåka i våra bilar.

Anmäl dig till Liáne Engström 0702 755221 eller liane.engstrom@gmail.com

Anmälan senast 26 maj. Tala också om ifall du kan köra.

Korgar