Studiebesök

Träslöjd

Studiebesök hos träslöjdaren Anders Lindberg som håller till i Kviberg. Klockan 17 vill han att vi kommer. Anmälan till Liáne senast 19 september. Troligen har vi med oss fika