Studiebesök

Inställt

Vi åker till Kållereds Hembygdsgård, Långåker och får en visning i deras arkiv.

Vilka mönster och färger kan vi hitta här som kan inspirera oss i vårt broderi.