Studiebesök

Vi besöker Hamra gård utanför Åsa. Vi gör en rundvandring och får information om deras arbete.

De har en gårdsbutik där de säljer lamm- och fläskkött, det finns också garn och lammfällar.

Vill du veta mer så besök deras hemsida http://www.hamragard.se

Pris 40 kr + resa och kaffe.

Vi samlas på parkeringen utanför  Frälsningsarmén kl. 17:00

Anmälan till Liáne Engström senast 14/9

liane.engstrom@gmail.com