Studiebesök

Onsdag 16 januari

Vi gör ett studiebesök på världskulturmuseet vid Korsvägen.

Tittar på utställningarna och inspireras av färger, former, mönster m,m

Vår förhoppning är att vi sedan skall kunna använda denna inspiration i vårt fortsatta slöjdande.

Vi träffas innanför entrén klockan 18.