Sticka som Märta-Stina!

Medlemsmöte, vi provar att sticka Märta-Stina stickning på
nytt sätt. Ta med strumpstickor 31⁄2 och 3-4 trådigt garn och minst 2
färger. Vi håller till i Vävstugan på Storgatan 40 i Sollefteå kl 18.00 – 20.30.

Vill du bli medlem? Betala medlemsavgift 160 kronor till SHR bankgiro nr
5040-1447 eller anmäl dig på Hemslöjdens hemsida,
https://hemslojden.org/

Upplysningar; Ordförande Ingrid Eklund 070 590 98 47, ingrid@solberg.in