Spinnträffar

Vi spinner på slända eller spinnrock

Att träffas och utbyta erfarenheter är alltid roligt och lärorikt. Du tar med dig redskap och material till träffarna.
Hemslöjden har köpt in en elektrisk kardmaskin och fler e-spinner. Kardmaskinen kan även bokas på plats vid andra tillfällen. Träffen är gratis.

Datum: Tisdagar 16 jan, 30 jan,13 feb, 27 feb, 12 mars, 26 mars, 9 april, 23 april, 7 maj, 21 maj