Smideshelg med handledning

Lär dig smida enklare föremål under handledning.

Anmälniongsavgift 250 kr.