Slöjdvandring och skördefest, 24 o 25 sept

ett samarrangemang Orust-Tjörn-Kungälv-Jörlanda-Säve-Stenungsund
Besök slöjdare och konsthantverkare i ateljéer och verkstäder, eller gemensamma slöjdlokaler och butiker.
Lördag 24 och söndag 25 sept kl 11 – 16

Orusts Slöjd Välkomnar besökare till den egna lokalen, Södra Strandvägen 17, Henån.
Prova slöjd, prata slöjd, handla slöjd, handla slöjdmaterial.
Kontaktperson Ann Holmdal 070-3539550

Orusts Slöjds grupp för textilt återbruk kan du besöka på Solegårdens kafé , Kollungeröd 604, Svanesund. Försäljning och inspiration. Bytesbord för textil o sömnadsmaterial. I kaféet erbjuds Skördesoppa och gott fika. Kontaktperson: Maria Schmidt Larsson 070-5835435

Beskrivning och karta till alla stationer i orange broschyren, hämta pdf  2022 -Slojdvandring

Samtidigt firas hösten på flera platser med skördefest och matfest.