Tillverkning av pappersblommor -tillfälle 2 kl 19-20:30

Välkommen på slöjdträff i november! Tema pappersblommor.

Karin Edlund visar hur du kan göra enkla och vackra blommor av kräppapper, med inspiration från den folkliga traditionen att dekorera till fester och högtider.

Obs kräver anmälan. Gratis för medlemmar. För ickemedlemmar 150 kr.