Slöjdklubb

Kom och slöjda med Hemslöjden!

Under hösten kommer vi att slöjda med trä, textil och metall.

För barn 7-11 år.

Tid: Lördagar kl. 9.30-12.00
Datum: 28/9, 12/10, 26/10, 9/11,23/11 och 7/12

Plats: Hemslöjden i Växjö, Vilhelm Mobergs gata 2
Kostnad: 600:-/termin
Anmälan: info@hemslojdenkronoberg.se