Slöjdkafé Tovning för barn och vuxna

Slöjdkafé i Runstens bibliotek
Tova tillsammans barn och vuxna
Måndag 11 april 2022 kl. 17.00 – 19.30
Vi upptäcker ullens magiska förmåga att tova ihop sig med hjälp av såpa och varmt vatten. Man kan tova bollar, blommor och ormar till exempel. Detta slöjdkafé är anpassat speciellt för barn och vuxna tillsammans.
(Barn under 12 år i vuxens sällskap.)
Fika, material finns på plats.
Anmälan till Biblioteket 0485-880 70 senast 4/4
Ledare: Josephine Drakenberg

I samarbete med Borgholms kommun.