Slöjdkafé- sticka, virka brodera

Välkommen till höstens första slöjdkafé stadsbiblioteket. Vid fint väder sitter vi ute i Stadsparken.