Slöjdkafe’ Hörby Museum

Vi träffas och handarbetar tillsammans

Ledare: Rosé-Marie Hallenberg

Tid: torsdagar 17/10, 21/11, 5/12 kl 15-18

Plats:Hörby Museum, Vallgatan 5

Ta med: ditt handarbete, ingen kostnad, ingen anmälan