Slöjdhandledarutbildning 2020

Yllebroderi, täljda föremål i färskt trä och kapsyler på hög.

Nästa grundutbildning till slöjdhandledare startar 27 februari 2020 och är förlagd till Halmstad.
Utbildningen arrangeras av Kultur i Halland – Slöjd.
Sista anmälningsdag är 10 februari

Vill du utbilda dig till Slöjdhandledare?

Denna utbildning riktar sig såväl  till dig som vill utveckla redan befintlig verksamhet som till dig som vill starta en ny. Arbetar du inom fritids, skola, förskola, kulturskola, särskola, museum, naturrum, ungdomsverksamhet, kyrka, förening eller liknande och vill öka möjligheten för barn, unga eller/och vuxna att slöjda?

Utbildningen erbjuder dig, med eller utan förkunskaper, redskap för att slöjda hållbart, enkelt  och säkert tillsammans med barn och unga. Pedagogiken går också att använda i sammanhang där man slöjdar med vuxna och äldre.

Efter avslutad utbildning erhåller du ett Utbildningsintyg.


Utbildningsupplägg

47 studietimmar fördelat på 7 träffar under våren, februari-maj 2020.
Vi kommer att vara i Halmstad på Hallands Konstmuseum i deras nya välrustade ateljé.

Utbildningen innehåller teoretiska och praktiska moment, grupparbete, kortare hemuppgifter
samt en halvdag med hjärt- och lungräddning inriktning Barn och olycksfall i slöjdrummet.
Vi arbetar i naturnära material med hög kvalité och låg miljöpåverkan.
Det finns 12 utbildningsplatser.

Utbildningsträffar: Utbildningstider: kl. 08.30- 16.15 med uppehåll för lunch som ordnas på egen hand.
Datum för utbildningstillfällena är: 27 februari, 13 mars, 24 mars, 9 april, 24 april, 5 maj, 19 maj.

Efter avslutad utbildning erhåller du ett utbildningsintyg. För att få ett fullständigt utbildningsintyg krävs närvaro på alla sju träffar.
Intyg ges alltid på genomförda delmoment, om du inte har närvarat vid alla.

Våra erfarna slöjdhandledarutbildare är
Karolina Witt, slöjdhandledarutbildare, konsthantverkare och kostymör.
Emma Andersson, utvecklare slöjd och konsthantverk med inriktning barn och unga.
samt gästföreläsare och handledare.

Anmälan och kostnad
Anmäl dig senast 10 februari till Veronica Olofsson, Utvecklare – Slöjd och Konsthantverk, via e-post: veronica.olofsson@regionhalland.se
Anmälan är bindande efter 10/2 men hela utbildningen, ej enstaka tillfällen, kan överlåtas till vän eller kollega.

Deltagarkostnad är 3900 kr exkl. moms. Litteratur och kursmaterial, för- och eftermiddagsfika ingår.


Utbildningsinnehåll

Våttovning

Praktisk del

 • Plåtslöjd – Berättarlykta, grundteknik, verktygs- och materialkännedom.
 • Hastkorg – flätteknik och materialkännedom.
 • Yllebroderi – Grannlåtsbroderi, grundteknik och materialkännedom.
 • Pappslöjd – Ordskattkista
 • Tovning – olika grundteknik och materialkännedom.
 • Täljning – i färskt trä, grundteknik, säkerhet verktygs- och materialkännedom.
 • Vävning – på flera sätt, grundteknik och materialkännedom.
 • Grenfigurer – att kombinera olika slöjdtekniker.
 • HLR Hjärt-lungräddning barn.
 • Delta i en Slöjdklubb, miniformat.
 • Hör & Gör – slöjd och berättande.

Teoridel

 • Om slöjd och strukturer.
 • Vad är slöjd?
 • Slöjden med barnet i centrum.
 • Introduktion av Slöjdklubbens struktur.
 • Slöjden i en trygg miljö.
 • Olycksfall i slöjdrummet.
 • Slöjdens rum – hur omgivningen påverkar.
 • Mångfald och integration.
 • Slöjdens berättelser – ord och magi.
 • Barnet som medskapare.
 • Slöjden som resurs – hållbarhet.
 • Pedagogikens fem förhållningssätt.
 • Slöjdens utforskande och reflekterande arbetssätt.
 • Genus jämställdhet – barn och slöjd.
 • Slöjdens lust och nytta.
 • Slöjden som resurs – tvärkulturella möten.
 • Grupparbete – att arrangera slöjdaktivitet, planering och upplägg.

Läs mer om utbildningen på vår hemsida: www.regionhalland.se/slojdhandledare