Slöjdhandledarutbildning 2019

Yllebroderi, täljda föremål i färskt trä och kapsyler på hög.

Nästa grundutbildning till slöjdhandledare startar 1 februari 2019 och är förlagd till Halmstad.
Utbildningen arrangeras av Kultur i Halland – Slöjd.
Sista anmälningsdag är 24 januari

Vill du utbilda dig till Slöjdhandledare?

Denna utbildning riktar sig såväl  till dig som vill utveckla redan befintlig verksamhet som till dig som vill starta en ny. Arbetar du inom fritids, skola, förskola, kulturskola, särskola, museum, naturrum, ungdomsverksamhet, kyrka, förening eller liknande och vill öka möjligheten för barn, unga eller/och vuxna att slöjda?

Utbildningen erbjuder dig, med eller utan förkunskaper, redskap för att slöjda säkert och enkelt tillsammans med barn och unga. Pedagogiken går också att använda i sammanhang där man slöjdar med vuxna och äldre.

Efter avslutad utbildning erhåller du ett Utbildningsintyg.


Utbildningsupplägg

47 studietimmar fördelat på 7 träffar under våren, februari-april 2019.
Vi kommer att vara på Kulturhuset Najaden, Halmstad, i Konstnärernas Kollektivverkstads nya lokaler.

Utbildningen innehåller teoretiska och praktiska moment, grupparbete i att arrangera slöjdaktiviteter
samt en halvdag med hjärt-lungräddning av barn och olycksfall i slöjdrummet.
Det finns 12 utbildningsplatser.

Utbildningsträffar: Utbildningstider: kl. 08.30- 16.15.
1 februari, 15 februari, 27 februari, 15 mars, 29 mars, 8 april, 26 april.

Efter avslutad utbildning erhåller du ett utbildningsintyg. För att få ett fullständigt utbildningsintyg krävs närvaro på alla sju träffar.
Intyg ges alltid på genomförda delmoment om inte närvaro vid alla.

Våra erfarna slöjdhandledarutbildare är
Karolina Witt, slöjdhandledarutbildare, konsthantverkare och kostymör.
Lina Envall, Slöjdhandledarutbildare, hemslöjdskonsulent i Kalmar och slöjdare.
samt gästföreläsare.

Anmälan och kostnad
Anmäl dig senast 24 januari till Veronica Olofsson, Utvecklare – Slöjd och Konsthantverk, via e-post: veronica.olofsson@regionhalland.se
Anmälan är bindande efter 24/1 men hela utbildningen, ej enstaka tillfällen, kan överlåtas till vän eller kollega.

Kostnad 3900 kr exkl. moms. Material, för- och eftermiddags fika samt lunch ingår.


Utbildningsinnehåll

Våttovning

Praktisk del

 • Plåtslöjd – Berättarlykta, grundteknik, verktygs- och materialkännedom.
 • Hastkorg – flätteknik och materialkännedom.
 • Yllebroderi – Grannlåtsbroderi, grundteknik och materialkännedom.
 • Pappslöjd – Ordskattkista
 • Tovning – våttovning, grundteknik och materialkännedom.
 • Täljning – i färskt trä, grundteknik, säkerhet verktygs- och materialkännedom.
 • Vävning – på flera sätt, grundteknik och materialkännedom.
 • Grenfigurer – att kombinera olika slöjdtekniker.
 • HLR Hjärt-lungräddning barn.
 • Delta i en Slöjdklubb, miniformat.
 • Hör & Gör – slöjd och berättande.

Teoridel

 • Om slöjd och strukturer.
 • Vad är slöjd?
 • Slöjden med barnet i centrum.
 • Introduktion av Slöjdklubbens struktur.
 • Slöjden i en trygg miljö.
 • Olycksfall i slöjdrummet.
 • Slöjdens rum – hur omgivningen påverkar.
 • Mångfald och integration.
 • Integration genom slöjd.
 • Slöjdens berättelser – ord och magi.
 • Barnet som medskapare.
 • Slöjden som resurs – hållbarhet.
 • Pedagogikens fem förhållningssätt.
 • Slöjdens utforskande och reflekterande arbetssätt.
 • Genus jämställdhet – barn och slöjd.
 • Slöjdens lust och nytta.
 • Slöjden som resurs – tvärkulturella möten.
 • Grupparbete – att arrangera slöjdaktivitet, planering och upplägg.

Läs mer om utbildningen på vår hemsida: www.regionhalland.se/slojdhandledare