Tvådagarskurs i karvsnittsteknik

Få en djupare insikt i tekniken att dekorera träföremål med hjälp av karvsnittsteknik !

Östen Hansson, från Sala Slöjd- och Hantverksförening, leder denna tvådagarskurs i karvsnittsteknik. Kursen innehåller både en teoretisk del och en praktisk del.

Karvsnitt är ett gammalt och beprövat hantverk som använts under århundraden för att dekorera allmogeföremål och andra träföremål.

Efter en inledande genomgång av tekniken, lämpliga träsorter, knivtyper mm så kommer var och en att få börja den praktiska delen där man får skära ut mönster på förberedda lindträbitar och där svårighetsgraden ökar efter hand. Mot avslutningen under dag 2 får var och en skapa egna mönster som man sedan skär ut.

En del av kursen ger också en del förslag hur man kan färglägga sina karvsnitt med olika färgtyper. Vidare kommer kursen att täcka in några förslag på hur man behåller skärpan på sin kniv.

Östen kommer också att ge några förslag på intressant litteratur och länkar till nyttiga hemsidor inom detta ämne, till exempel var köper man en bra karvsnittskniv och hur mycket kan den kosta.

Trämaterial ingår i kursavgiften och karvsnittsknivar kommer att finnas för utlåning för den som inte har en egen kniv.

Kaffe finns tillgängligt under kurstiden. Lunch för var och en stå för.

Välkomna !