Slöjdcafé

Välkommen att slöjda och umgås med oss i Stenhuset. Ta med eget handarbete.
Vi träffas onsdag 7 oktober 2020 mellan kl. 18.00-20.30 Ev. tema meddelas senare.

Alla är välkomna men barn under 10 år i sällskap med vuxen.
Fika till självkostnadspris.
Hantverksbutiken och smedsbostaden är tillgängliga att besöka.

Corona pandemi: pga av detta är utställningsverksamheten begränsad. Aktuell information finns på Stenhusets Facebook-sida.
Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och tar ansvar för att hindra smittspridning, vilket vi förutsätter att även besökare gör. Delta bara om du känner dig frisk och är utan sjukdomssymptom!

Välkommen !
Vi samarbetar med ABF Västra Västmanland