Slöjdcafè

Kom till Studiefrämjandet och slöjda med oss. Ta med det du vill slöjda på.

Vi träffas och slöjdar med medhavt material, pratar och fikar. Vi lär av varandra, får tips och idéer.

Alla välkomna. Vi bjuder på fika.