Slöjda grönt

Vi slöjdar lönnlövskorgar.
Allt finns eller kan plockas på plats.
Plats Oxelmans trädgård, Storgatan 123, Ängelholm
Ledare Marianne Oxelman