Slöjda grönt

Vi slöjdar lönnlövskorgar.
Plats Oxelmans trädgård, Storgatan 123, Ängelholm
Ledare Marianne Oxelman