Slöjda en saga

Lyssna på spännande sagor och slöjda vid ett och samma tillfälle. Av olika material och verktyg slöjdar vi utifrån vad vi får höra i sagan.

För barn 4-6 år

Datum: 15/9, 13/10, 24/11

Anmälan krävs och görs till biblioteket, tel 0476 55220 eller epost bibliotek@almhult.se

I samarbete med Älmhults kommun