Slöjda en saga

Lyssna på spännande sagor och slöjda vid ett och samma tillfälle. Med olika material och verktyg slöjdar vi utifrån vad vi får höra i sagan.

För barn 4-6 år
Anmälan senast dagen innan till:
anmalan.bibliotek@tingsryd.se