Slöjd i anslutning till utställningen Från rot till barr på Hälsinglands museum

I anslutning till utställningen ”Från rot till barr” visar medlemmar från Övre Hälsinglands hemslöjdsförening några olika sätt som en gran kan användas.

Karin Lundholm kommer att visa flätning av en grantopp till en korg, Duncan Gardner visar karvsnitt och Anette Olsson visar hur kottar och granskott kan användas.

De berättar också om material, var det finns och villkoren för att samla in olika delar av granen. Det finns också möjlighet för den som vill att prova på tekniker och att smaka (!) på granskott.

Plats: Hälsinglands museum

Tid: 17 september kl. 12 – 16

Varmt välkomna!