Problem med folkdräkten?

Har du en dräkt som inte är färdig, kanske har den krympt i garderoben eller är den för stor? Vi hjälps åt att reda ut bekymren. Kursen är uppdelad på tre tillfällen och man väljer själv om man vill delta alla
gångerna. Medtag spillbitar av tyg till dräkten samt sybehör.

Plats: Hemslöjdens lokaler i Pukeberg, Nybro
Datum: 9 oktober 2021
5 februari 2022
26 februari 2022
Tid: kl. 10.00 -16.00

Ledare: Kalmar läns dräktråd, dvs. Mary Bjerstedt, Agneta Erlandsson, Iréne Nilsson och Gunnel Nazerian.

Kostnad: 250kr per tillfälle (200kr för medlemmar i Kalmar läns hemslöjdsförening, Folkdansringen och Kalmar läns hembygdsförbund) samt 130kr för lunch och kaffe.

Anmälan via mail eller telefon till Kalmar läns hemslöjdsförening tel 0481-167 50, e-post: kansli@kalmarhemslojd.se. Sista anmälningsdag till första tillfället är 1 oktober 2021.

Vid frågor kontakta Mary 0481-151 49 eller Gunnel 0481-167 50.

Varmt välkommen! Kalmar läns dräktråd