Problem med folkdräkten?

Inte färdigt? Krympt i garderoben? För stort?

Vi hjälps åt att reda ut bekymren. Ta med ev. spillbitar av tyg till dräkten samt sybehör.

 

Tid: 12 okt och/eller 16 nov kl. 10-16

Plats: 12/10 Pukebergs utställningshall, 16/11 Hemslöjdens lokaler i Pukeberg, Nybro

Kursledare: Kalmar läns dräktråd: Mary Bjer­stedt, Irene Nilsson, Agneta Erlandsson och Gunnel Nazerian

Kostnad: 250 kr vid varje tillfälle (200 kr för medlemmar i Kalmar läns hemslöjdsförening, Folkdansringen och Kalmar läns hembygdsförbund).

130 kr för lunch och kaffe (betalas kontant på plats)

Anmälan snarast till Gunnel, Kalmar läns hemslöjdsförening tel: 0481-167 50  e-post: kansli@kalmarhemslojd.se eller Mary e-post: mary.bjerstedt@telia.com

Anmälan blir definitiv och bindande genom att sätta in pengar på bg 5604-8523

 

Obs! skriv namn och vilket/vilka datum, som avses. Ange ev. matallergi eller om du inte önskar lunch/kaffe.

 

Varmt välkommen hälsar Kalmar läns dräktråd.

Adress:

Kalmar läns hemslöjdsförening
Pukebergarnas väg 26
382 34 Nybro