Örtvandring

Örtvandring hos och med Hanna Hedvall i Tjäll

Max 15 deltagare. Kostnad för arbetsmaterial och fika 200 kr.

Anmälan till Hanna Hedvall tel 070 511 29 88