Näverslöjd av papper

Denna träff får vi lära oss tekniken näverflätning av Gunilla Hansson. Istället för näver kommer vi återbruka pappersförpackningar att fläta av.

Med reservation för ändringar utifrån pandemirestriktioner.