Näverkurs

Näverburkar

Näver – holkar och sytt av näver

Hemslöjdens kurs den 16 – 20 juni på Ystegårn, Hillsta, Forsa utanför Hudiksvall.

Kursledare: Karin Lundholm

Avgift – medlem i Hemslöjdsförening 1500:- övriga 1700:-

Frågor besvaras av  karin.lundholm@hotmail.com 

OBS! Kursen är fullbokad men det går bra att ställa sig i kö om det blir några återbud.

Anmälan senast 30 maj till

Studieförbundet Vuxenskolan på:

www.sv.se/gavleborg.   (Sök på näverslöjd.)