Namnskyltar

Vi gör egna namnskyltar att ha på oss på våra träffar. Som bas har vi köpt in en knappform i trä på 5 cm. Olika material finns men ta gärna med eget.