Mosaikvirkning

Ale Slöjdare ordnar workshop i mosaik-virkning. Lär dig att göra fina mönster med vår ledare Hanna Smith.