Mönster och stämplar Digital kurs

Digital aktivitet

Vi tillverkar tryckstämplar av olika material och gör provtryck.
Mönsterstämplar som passar till inredning och kläder.
Ledare: Monica Palmqvist.
Zoom-Slöjd torsdagen 25 augusti 18-21

Visst material kan köpas i förväg.