Linoleum – bruk och återbruk

Linoleum – bruk och återbruk.

Vi har tagit fram mönster för mattor av linoleum och testar teknik, material och underhåll.

Nu visar  vi några schablonmålade mattor, mönster med inspiration från gårdar i Delsbo, Hillsta, Enånger och Vallsta. Plus några tygtryck.

Prova på vårt återbruk – gå gärna på mattorna! De är vackra att se på men vi vill få veta mer om hur tåliga de är med olika sorters färg och ytskikt.

Mönsterdesign och schablonmålning: Elena Semenova Esmail.

 Ett projekt inom Övre Hälsinglands hemslöjdsförening med stöd från Nämnden för hemslöjdsfrågor.