Linberedning i Stensjö by

FULLT, ENDAST RESERVPLATSER

Som en del av projektet 1 kvm lin kommer Stensjö by i samarbete med Kalmar läns Hemslöjd att arrangera två endagarskurser i linberedning. Under kursen varvas teori med praktiskt arbete, då det finns möjlighet att bereda eget lin eller det lin som finns på plats.

Var                             Stensjö by, utanför Oskarshamn

När                            Två endagarskurser, 2/10 0ch 3/10

Kursledare                 Kjell Johansson linkännare, Thea Östin Hemslöjdskonsulent

Endast 10 deltagare/dag.

Fika ingår, medtag egen lunch.