Lappteknik

lappteknik

Vi träffas och syr i lappteknik.

Ledare: Gull Andersson

Anmälan sker till Gull Andersson 0761-697025

Start våren: tisdag 11 jan  kl 10-13     Därefter tisdagar jämn vecka 8 gånger

Lappteknik