KURS

Bottensömmar är ett roligt sätt att dekorera och fylla ytor på yllebroderi.
En bottensöm kan antingen vara en mindre del av ett större broderi eller utgöra hela broderiet.
Du utgår alltid från ett grundgaller som du sedan smyckar efter tycke och smak.
Under denna kurshelg får du tillfälle att prova på olika bottensömmar och inspireras
till hur du kan variera dem. Möjligheterna är oändliga!