KURS

VERKSTAD 2019-Det håller

Fortbildning och mötesplats för pedagoger. Med fokus på praktiskt skapande arbete i fyra verkstäder under två dagar. Kursen vänder sig till alla pedagoger som vill få inspiration till ett annorlunda och kreativt arbetssätt.
Ett steg på vägen mot att uppfylla klimatmålen på ett konkret sätt är att kunna lappa, laga och reparera. För att uppmuntra till en hållbar livsstil ger vi kunskaper om att själv laga strumporna, fixa cykeln, köksredskapen och byxorna. På ett synligt sätt med egen attityd!

Kursen är lämplig som fortbildning för slöjdlärare, fritidspedagoger, tekniklärare,
och museipedagoger. För 2500 får du delta i fyra verkstäder inklusive material samt fika och middag på kvällen.