Kulturarvsdag på Fredriksdal

Kulturarvsdagens tema är ull. Vi håller en prova på-aktivitet med nåltovning på Ågård, kl 11-15. Museet är öppet kl 10-16. Vill du hjälpa till? Anmäl dig till Anna-Clara.

Tid: sö 10 september

Plats: Fredriksdal

I samarbete med Helsingborgs museum