Läderslöjd på Herrgårdsslöjd de luxe

Kom på slöjdkurs i en ljuvlig miljö, med god mat och trevligt sällskap.

Herrgård de luxe ligger 15 km söder om Växjö och omgärdas av fantastisk natur. Herrgården är sedan 2020 öppen för den som vill komma bort från stadsmiljön en stund. Med anor från medeltiden är det en perfekt plats för slöjd och hantverk.

Under en helg i september har därför Herrgård de luxe och Hemslöjden i Kronoberg slagit sig ihop för höstens slöjdevent.

Läderslöjd med Veronica Pietsch
Första dagen jobbar vi med grundtekniker, materialval och verktyg och gör varsitt bälte. Tidigare erfarenhet är inte nödvändig och har du redan en grund så bygger vi vidare på det. Därefter är det fritt val att tillverka något, efter egen design eller välj bland mallar och förslag som finns. Kanske vill du hellre reparera något medhavt?

Veronica är utbildad sadelmakare med gesällbrev. I sin verkstad tillverkar och reparerar hon produkter för ridsport, jakt, väskor och bruksföremål samt håller kurser inom hantverket.

 

Anmälan och betalning senast28 augusti till pg 765 371-0. Glöm inte att ange ditt namn och Läderslöjd på plusgirot när du betalar.
Din anmälan är bindande. Om du påbörjat deltagande i en aktivitet har du accepterat att avstå din ångerrätt. Återtar du din anmälan mindre än 14 dagar före kursstart återbetalas avgiften förutom 10% i administrationsavgift. Du får en kallelse till kursen två veckor före kursstart. Där finns all praktisk information.