Hemslöjdens dag

ullberedning

Hemslöjdens dag

Mölndals aktivitet i anslutning till hemslöjdens dag.

Beredning av ull

Mölndals hemslöjdsförening deltar när Kållereds hembygdsförening har sin hembygdsdag 27 augusti, istället för att göra en egen aktivitet första helgen i september. Temat är ull, vi visar hela kedjan från den otvättade ullen till färdiga produkter.