Hemslöjdens dag 7/9 på Orust

Dörrmatta återbruk

Denna dag sammanfaller med att ORKA har mässa på Hamntorget i Henån. Detta är Orusts Kretsloppsakademi som visar alternativa energikällor, elbilar, solceller etc. Vi har valt att samarbeta med dessa denna dag och har temat återbruk. Orusts slöjd visar hur man kan väva med kassettband, göra rep med alternativa material, dörrmattor av begagnade skot och fall från båtar! Även prova på. Samtidigt visar en textil återbruksgrupp från Ålgårds kvarn hur de arbetar med tex kläder.
Allt detta händer vid Hamntorget i Henån kl 10-15.

Välkomna