Hemslöjdens dag

Årets tema är Fiber! I samband med Hemslöjdens
dag träffas vi på Murberget, framför entrén.
13.00-15.00 och tovar ett mindre projekt av ull.
Material kommer att finnas på plats. Ingen
anmälan. Inställt vid regn.

Vävstugan på Murbergstorget har försäljning av Lindockor/buntar till broderi samt färdigvävda alster i lin och halvlin. De har även öppet hus.

Ett digitalt program på
hemslöjdens dag finns även på hemslojden.org.
se föreläsningen ”Ull och hållbarhet” med
Annkristin Hult, författare till häftet ”Om ull”.